Алпен Фарма България
Представителство на Немския хомеопатичен съюз
София, Студентски град, ул. «Йордан Йосифов» №6
тел. 02 861 40 00

За потребителска информация:
ts.raycheva@alpenpharma.bg